Konsument

Mianem konsumenta określa się podmiot, który znajduje się na końcu łańcucha ekonomicznego. Zachowania konsumentów zwykle badane są przez wiele instytucji, których celem jest określenie, jakiego rodzaju zachowania są podejmowane i jak radzą sobie w zetknięciu z mechanizmami ekonomicznymi zwykli obywatele. Konsument znajduje się w jednym szeregu z producentem, a relacje pomiędzy tymi dwoma podmiotami są przedmiotem dociekań ekonomii. Producenci zazwyczaj dążą do jak najpełniejszego zaspokojenie potrzeb konsumentów. W przypadku, kiedy ilość dóbr i usług, znajdujących się na rynku przekracza zapotrzebowanie klientów, mamy do czynienia z rynkiem konsumenckim. Kiedy sytuacja prezentuje się odwrotnie, tzn. zauważalne są niedobory, przejawiające się brakiem pewnych dóbr na rynku, na które konsumenci wyrażają zapotrzebowanie, można mówić o rynku producenckim. Oczywiście z punktu widzenia mikroekonomii konsument nie ma charakteru indywidualnego, a analizowany jest jako zbiorowość, która przejawia pewne zachowania.

czytaj więcej

Przyczyny kryzysu finansowego

Jak wiadomo, nic nie dzieje się bez przyczyny. Tak samo wygląda sytuacja ze światowym kryzysem finansowym, który nęka wiele gospodarek państw. Przyczyną może być błędna polityka finansowa, kiedy to plany, jakie państwo ma względem swoich wydatków okazują się niedostosowane do realnej sytuacji na rynku pracy oraz względem pozostałych czynników, które mogą wpływać na zmiany kursu walut lub wartości ludzkiej pracy. Często ekonomiści tłumaczą kryzys zmienną koniunkturą na świecie. Po okresie wzrostu i stale rosnącego poziomu PKB następuje naturalne wyhamowanie, które zwykle skutkuje właśnie pogorszeniem się stanu gospodarki. Jeszcze inni uważają, że przyczyną kryzysu może być wadliwy z natury system gospodarczy, który przynosi zadowalające rezultaty jedynie w pierwszym okresie swojego funkcjonowania, a w dłuższej perspektywie okazuje się niewystarczający. Każda z hipotez istnieje zwykle w oderwaniu od pozostałych, jednak wydaje się, że kryzys jest zjawiskiem, które może mieć wiele przyczyn. Nie można też powiedzieć, że jest jednopłaszczyznowy, najczęściej bowiem kilka aspektów składa się na jego kształt.

czytaj więcej

Jak radzić sobie w czasie kryzysu?

Od wielu miesięcy mówi się o tym, że gospodarki wielu państw upadają lub borykają się z poważnymi problemami. Media ciągle straszą nas finansowym kryzysem. Jak sobie z nim radzić i w jaki sposób zabezpieczyć się na przyszłość? Przede wszystkim, nie wpadajmy od razu w panikę. Ważne jest, aby już teraz zacząć szukać dla siebie jakiejś alternatywy, w przypadku np. utraty pracy. Najlepszym rozwiązaniem jest oczywiście odkładanie pieniędzy. Jednak nie wszyscy mogą sobie na to pozwolić, jeśli codzienne wydatki pochłaniają większość pensji. W sytuacji, kiedy obawiamy się, że pracę możemy w każdej chwili stracić, możemy np. rozglądnąć się za dodatkowym zajęciem. Może to być opieka nad małym dzieckiem, przepisywanie tekstów, czy też pomoc osobom starszym. Na dodatkową pracę możemy poświęcać tylko kilka godzin dziennie, albo wolny czas w weekendy. Zawsze jest to jednak jakieś zabezpieczenie, na wypadek, gdybyśmy mieli stracić naszą pracę podstawową. Pieniądze, które zarobimy w ten sposób, możemy także odkładać jako zabezpieczenie na przyszłość.

czytaj więcej

Ukryte koszty kredytu

Zaoszczędzenie większej kwoty pieniędzy zajmuje naprawdę dużo czasu, zwłaszcza, jeśli mamy w planach zakup samochodu lub mieszkania. Wtedy korzystamy z usług banku, który pożycza nam kwotę, którą chcemy mieć, my dokonujemy zakupu za dużą kwotę, a następnie co miesiąc zwracamy bankowi pożyczoną kwotę, oczywiście w ten sposób, aby po zsumowaniu wszystkich transakcji bank dostał więcej, niż nam pożyczył. Wydaje się dosyć proste. Jednak, jak to zwykle bywa, trzeba dokładnie czytać umowę, aby się potem nie okazało, że stopa oprocentowania różni się od tej, która znajduje się w hasłach reklamowych. Do tego zwykle dolicza się prowizje, marże, a także ubezpieczenie, czy nawet opłatę w przypadku szybszej spłaty kredytu. Wtedy okazuje się, że płacimy znacznie większe raty, niż to wynikało z pierwotnej wersji. Szczególnie ostrożni powinniśmy być w przypadku bardzo korzystnych ofert. Pamiętajmy, że zwykle to, co wydaje się nierealne w rzeczywistości właśnie takie jest. Najczęściej wtedy okazuje się, że kredyt jest nisko oprocentowany, ale tylko przed krótki czas, a potem odsetki są znacznie większe, niż gdzie indziej.

czytaj więcej